Til medlemmene i Rogaland UV-Jakt og Fridykkerklubb
Sola den 25.01.2018.

Innkalling til årsmøte i Rogaland UV-Jakt og Fridykkerklubb.

Styret innkaller herved til årsmøte i Rogaland UV-Jakt og Fridykkerklubb.

Årsmøtet avholdes den 6.februar, klokken 19:00 på Stangelandsenteret på Sola.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest den 29.januar til uvjakt@hotmail.com.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

Back to Top