Til medlemmene i Rogaland Undervannsjakt og fridykkerklubb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                05.02.2020  
 
 
 
 
Innkalling til årsmøte i Rogaland Undervannsjakt og fridykkerklubb  
 
 
 
Styret innkaller herved til årsmøte i Rogaland Undervannsjakt og fridykkerklubb.  Årsmøtet avholdes den 5 mars 2020 kl.19:00 – 21:00 på Stangelandsenteret, Sola.  Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest  20.02.2020 til uvjakt@hotmail.com. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter  vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens side på Facebook.  For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned,  og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.  For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.  
 
 
Velkommen til årsmøte!  
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Styret i Rogaland Undervannsjakt og fridykkerklubb 
Back to Top