KONTAKT:
Mail:  
fridykkerklubben@gmail.com
Låneutstyr:
 laaneutstyr@gmail.com
Telefon: 
90966935 / 95223683
Adresse låneutstyr:
Soltunvegen 8, 4050 Sola
Postadresse: 
Nordsjøvegen 120, 4055 Sola______________________________________________________________________
Opplever dere seksuell trakassering eller andre uønskede hendelser i klubbsammenheng vennligst gi beskjed via mail til fridykkerklubben@gmail.com
Back to Top